Mariánsky stĺp v Čabe

Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokové dielo z roku 1773. Upravované bolo v rokoch 1881 a 2002. Nachádza sa v strede obce. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Stĺp s architektúrou. Valcový stĺp s architektúrou.

Socha na stĺpe. Socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Maria-Immaculata).