Maloplošné chránené územia

Na území okresu Trnava sa nachádzajú 2 národné prírodné rezervácie, 8 prírodných rezervácií, 1 národná prírodná pamiatka, 3 prírodné pamiatky a 3 chránené areály.

Bolehlav

Buková

Driny

Čertov žľab

Čierna skala

Hlboča

Katarína

Klokoč

Ľahký kameň

Lošonský háj

Skalné okno

Slopy

Trnavské rybníky

Vlčkovský háj

Všivavec

Vyvieračka pod Bachárkou

Záruby