Lošonský háj (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Horné Orešany.

Rozloha: 242.600m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od

1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Chránené územie je vyhlásené na ochranu zachovalých lesných spoločenstiev na rozhraní 2. a 3.vegetačného stupňa s charakteristickými lesnými typmi na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.