Ľudová architektúra vo Vajnoroch

Hlavná ulica je obstavaná úzkymi domami s dlhými dvormi. V jednom z nich, vo Vajnorskom ľudovom dome, sa nachádza národopisná expozícia pôvodného interiéru vajnorského roľníka a vinohradníka a exponáty predstavujúce ľudovú kultúru. Vajnory sú známe výšivkami, rezbárskymi výrobkami, nástennými maľbami v kostole a v domácnostiach. Zachovala sa tradícia vyšívania a zhotovovania veľkonočných kraslíc. Vďaka poľnohospodárskemu charakteru sa tradičné ľudové zvyky, bohaté kroje a ľudová architektúra charakteristická predovšetkým nástennými ornamentami udržali až do polovice 20.storočia.

Hospodársky dvor vo Vajnoroch.

Leave a Reply