Ľudová architektúra v Lednici

Ľudová architektúra v Lednici

V obci sa zachovali hlinené i zrubové domy z 19.storočia, so sedlovou strechou, štítom a úzkou podlomenicou, často so zvýšeným podkrovím. Podkrovia sa využívali ako dielne, sušiarne a neskôr ako komory.