Ľudová architektúra v Hornej Marikovej

Ľudová architektúra v Hornej Marikovej

Ukážky typickej ľudovej architektúry, dvojpriestorové zrubové drevenice so šindľovou strechou postavené na zvýšenej kamennej podmurovke. Zrubové domy s hospodárskymi stavbami zoradenými za sebou, pôvodne pod spoločnou šindľovou strechou so štítom a podlomenicou, pochádzajúce z 19.storočia. V miestnej časti Vlkov je drevená zrubová zástavba. V miestnej časti Ráztoka a Stolečné ukážky ľudovej architektúry, zrubové domy a drevený kostol.