Lipa pri kostole v Slovenskom Pravne

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1969 a 1996. Lipa malolistá s obvodom kmeňa 448cm, výškou 27m, priemerom koruny 24m a vekom 150 rokov. Lipa dopĺňa sieť významných a chránených stromov v okrese. Je významná z kultúrneho, vedeckého, estetického a ekologického hľadiska. Rastie v obci Slovenské Pravno pri vstupe po schodoch z východnej strany areálu kostola.