Lipa v Sklenom pri kostole

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1969 a 1996. Je to mohutná 250 ročná lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 628cm, výškou 30m a priemerom koruny 26m. Lipa dopĺňa sieť významných a chránených stromov v okrese. Je významná z kultúrneho, vedeckého, krajinárskeho, estetického a ekologického hľadiska. Rastie v obci Sklené pred vstupom do kostola.