Letný arcibiskupský palác (Úrad vlády)

Národná kultúrna pamiatka Mestský palác s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Mestský palác. Barokový mestský palác bol postavený v roku 1614. Upravovaný bol v rokoch 1761-1765, koncom 19.storočia, v rokoch 1940-1941 a 1984-1992. Má trojkrídlový pôdorys, jedno, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autorom prestavby z rokov 1940-1941 je Emil Belluš. Solitérna budova Úradu vlády stojí na Námestí slobody 1 pri Spojnej ulici vo východnej časti Pamiatkovej zóny.

Mestský park. Pri paláci sa rozprestiera mestský park, tzv. Lippayovská záhrada s historickou zeleňou.

Čestné nádvorie. Nachádza sa pred hlavným krídlom paláca. Vybudované bolo v roku 1761. Má nepravidelný pôdorys. Za pamiatkový objekt bolo vyhlásené v roku 2014.

Murovaná brána. Klasicistická brána pred hlavným krídlom paláca vybudovaná v roku 1761. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2014.

Oplotenie s bránami. Klasicistické murované oplotenie s kovovou výplňou okolo areálu paláca bolo vybudované v roku 1761. Má nepravidelný pôdorys. Za pamiatkový objekt bolo vyhlásené v roku 2014.

Leave a Reply