Kríž v lokalite Kostolište – Beluša

Kríž v lokalite Kostolište – Beluša

Kovový kríž s nápisovou tabuľkou v lokalite Kostolište. Stojí na nej: „Kostolište. Pod kopou je ruina kostola. Podľa povesti tu mali prenocovať Cyril a Metod.“ Pod nápisom je rok 2010. Podľa konfigurácie terénu sa skutočne javí, že na tomto mieste dávno v minulosti stála stavba. Miesto s krížom sa nachádza v katastri obce Beluša, západne od osady Podmalenica, približne 330m od zákruty cesty vedúcej do osady.