Kríž na cintoríne vo Vršatskom Podhradí

Kríž na cintoríne vo Vršatskom Podhradí

Liatinový kríž na kamennom podstavci bol postavený v roku 1864, ako sa udáva na podstavci. Nad letopočtom je umiestnený reliéf kalicha. Pod krížom s Ježišom Kristom je osadený liatinový reliéf Panny Márie. Kríž sa nachádza v západnej časti obce Vršatské Podhradie na miestnom cintoríne v tieni mohutných stromov.