Kostol všetkých svätých v Slovenskom Pravne

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kostol. Pôvodne ranogotický rímsko-katolícky farský Kostol všetkých svätých bol postavený na konci 13.storočia, v roku 1270. Upravovaný bol v 14.storočí, v polovici 15.storočia, renesančne v 16.storočí, v 1.polovici 17.storočia, v 2.polovici 18.storočia a v 20.storočí. V 17.storočí bol renesančne upravený a obohnaný múrom. V roku 1789 bol prestavaný a upravený. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom, je jednoloďový a jednovežový. Stojí v strede obce na návrší.

Zvonica.

Brána. Murovaná baroková vstupná brána z konca 18.storočia. Upravovaná bola v roku 2009. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Stojí v juhozápadnej časti areálu v ohradnom múre. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2009.

Ohradný múr. Kamenný renesančný múr okolo areálu kostola z 1.polovice 17.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Má oválny pôdorys. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 2009.