Kostol svätého Michala, archanjela v Turčianskych Tepliciach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Michala, archanjela bol postavený v 2.polovici 13.storočia, v roku 1264. Upravovaný bol renesančne v roku 1515 a v rokoch 1570 a 1658. Loď bola zaklenutá a kostol bol barokovo upravený v roku 1750. Ďalšia úprava v roku 1768. Koncom 19.storočia, v roku 1890, bol obnovený a obohnaný kamenným múrom. Po roku 1950 bol upravovaný. Upravovaný bol i v roku 1976. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom, je jednoloďový, jednovežový a jednokaplnkový. Zachovaná gotická klenba, okná a vstupný portál. Mobiliár pochádza prevažne zo 17. a 18.storočia. Neskorogotická krstiteľnica, časť zariadenia je renesančná. Kostol stojí na návrší v strede časti Turčiansky Michal na ulici SNP.