Kostol narodenia Panny Márie v Sklenom

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Filiálny renesančný rímsko-katolícky Kostol narodenia Panny Márie postavený v rokoch 1626-1627. Upravovaný bol v 1.polovici 18.storočia a v rokoch 1875, 1900 a 1926. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom, je trojloďový, jednovežový a jednokaplnkový. Stojí na návrší nad obcou.