Kostol Najsvätejšej Trojice v Mošovciach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novogotický rímsko-katolícky farský Kostol Najsvätejšej Trojice bol postavený v rokoch 1912-1913. Má obdĺžnikový pôdorys s polkruhovým záverom, je trojloďový, jednovežový. Autormi stavby sú H. Schmal, J. Papp a F. Szabolcz. Stojí v strede areálu v obci na Kollárovej ulici.