Kostol svätej Barbory v Jazernici

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický filiálny rímsko-katolícky Kostol svätej Barbory s archaickým románskym pôdorysom z 13.storočia. Postavený bol na prelome 14. a 15.storočia. Obnovený bol v roku 1517 a okolo roku 1730. Prízemná jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Hlavný oltár je neskorogotický, v interiéri renesančné lavice. Kostol stojí v severnej časti obce.