Kostol všetkých svätých v Lábe

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne renesančný jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol všetkých svätých sa prvýkrát spomína v roku 1561. Neskoršie bol viackrát prestavaný (v rokoch 1722 a 1744) a neskorobarokovo upravený. Podľa dostupných údajov bola v roku 1744 pristavaná veža.

Leave a Reply