Kostol svätého Mikuláša, biskupa v Kuchyni

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Opevnený barokový jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Mikuláša, biskupa s ochranným múrom z roku 1701 stojí na mieste kostola z roku 1561 pri hlavnej ceste.

Leave a Reply