Kostol svätého Martina biskupa z Tours v Kostolišti

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Martina biskupa z Tours z roku 1503. V 17.storočí bol renesančne upravený. Barokovo upravený bol v roku 1775. Oltárny obraz je z roku 1930 a autorom je rodák maliar, ilustrátor a grafik Martin Benka /1888-1971/. Stojí pri hlavnej ceste.

Leave a Reply