Kostol Najsvätejšej Trojice v Malackách

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Farský pôvodne neskororenesančný rímsko-katolícky Kostol Najsvätejšej Trojice bol postavený v roku 1653. V rokoch 1731-1741 bol barokovo prestavaný. Upravovaný bol i v roku 1960. Je jednoloďový. Stojí na Záhoráckej ulici.

Leave a Reply