Kostol nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách

Pamiatkový objekt NKP Kláštor františkánov vyhlásený v roku 1963. Františkánsky rímsko-katolícky Kostol nepoškvrneného počatia Panny Márie bol postavený v renesančno-barokovom slohu v roku 1653. V roku 1928 bol spolu s kláštorom františkánov renovovaný. Čiastočne je areál obklopený obranným štvorvežovým múrom. V roku 1760 bol kostol upravovaný. Medzi jednotlivými krídlami kláštora a kostola vznikol vnútorný dvor, tzv. rajská záhrada. V interiéri jednoloďového kostola je hlavný drevený oltár a barokový organ z 1.tretiny 18.storočia. Svetovou raritou sú Sväté schody z roku 1653 vo zvláštnej kaplnke. Kostol stojí na Kláštornom námestí 11.

Leave a Reply