Kostol svätej Margity Antiochijskej v Turčianskom Jasene

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne ranogotický rímsko-katolícky Kostol svätej Margity Antiochijskej z prelomu 13. a 14.storočia vznikol pravdepodobne v roku 1300. Kostol patrí do skupiny ranogotických vidieckych kostolov v Turci postavených pod vplyvom stavebnej hute premonštrátov z Kláštora pod Znievom. Upravovaný bol v 2.polovici 14.storočia, v rokoch 1638-1648, v 19.storočí a v 90.rokoch 20.storočia. Je to jednoduchá prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálne uzavretým presbytériom, jednoloďová. Vidieckym kostol svojimi jednoduchými hmotami pripomína ešte obdobie románske no stavebne sa už hlási ku gotike. V súčasnosti je stavba očistená od mladších prístavieb, ktorých veľkosť a tvar sú prezentované kamennými múrikmi v úrovni trávnatého terénu. Renesančná klenba lode bola pri rekonštrukcii v 90.rokoch 20.storočia odstránená a obnovený bol trámový strop. Táto regotizácia objektu necháva výborne vyznieť reštaurovaným maľbám zo 14.storočia, ktoré patria k slovenskému i európskemu kultúrnemu dedičstvu ale u nás sa podobná výzdoba nachádza ešte v objekte v Zolnej pri Zvolene. Drevená maľovaná protestantská empora, ktorá bola v lodi kostola umiestnená, je v súčasnosti v zbierkach Slovenského národného múzea, Múzea Andreja Kmeťa v Martine. Nachádza sa v ňom oltár zo 16.storočia. Kostol stojí na vyvýšenine na juhozápadnom okraji obce. Jednoduchá silueta kostola s kontrastujúcimi bielymi omietkami a tmavou šindľovou strechou tvoria dominantu na malebnej siluete Horného Jasena. Dnes sa v kostole nachádza múzeum.