Kostol svätého Juraja, mučeníka v Turčianskom Ďure

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický rímsko-katolícky Kostol svätého Juraja, mučeníka stojí na vyvýšenom ostrohu nad obcou. Pochádza zo začiatku 14.storočia. V roku 1602 bol rozšírený, bola zaklenutá loď a pristavaná veža. Upravovaný bol v roku 1748 a v 19.storočí bol viackrát upravovaný (1807). Jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. V podveží sa nachádzajú ranorenesančné kovové dvere. Mobiliár pochádza prevažne z 1.polovice 18.storočia.