Kostol svätého Gála, opáta v Turanoch

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kostol. Pôvodne ranogotický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Gála, opáta pochádza z konca 13.storočia až 1.polovice 14.storočia. Je to jedna z najcennejších umelecko-historických pamiatok v Turci. Po požiari v roku 1636 bol v rokoch 1636-1639 renesančne opravený. Vtedy bola pristavaná samostatná renesančná zvonica. V 1.tretine 18.storočia bol interiér zbarokizovaný. Upravovaný bol i na prelome 18. a 19.storočia, koncom 19.storočia a začiatkom 20.storočia. Je to stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a rovným záverom, jednoloďová, jednovežová, jednokaplnková. Stojí v strede obce na ulici Osloboditeľov.

Zvonica.

Príkostolný cintorín.

Ohradný múr. Renesančný kamenný ohradný múr okolo kostola z rokov 1636-1639. Upravovaný bol v 50.rokoch 20.storočia. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 2009.