Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej v Ružomberku

Národná kultúrna pamiatka Kostol a príkostolný cintorín vyhlásená v roku 2010. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kostol. Pôvodne ranogotický, v súčasnosti empírový, rímsko-katolícky farský Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej pochádza z konca 13.storočia. Upravovaný bol začiatkom 14.storočia. V roku 1826-1830 bol prestavaný a rozšírený. Upravovaný bol i v rokoch 1927-1930 a v 70.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys s rovným záverom, je jednoloďový, jednovežový a dvojkaplnkový. Pri kostole sa nachádza cintorín z 3.tretiny 13.storočia. Autorom stavby je Johann Jurkovich. Stojí v strede miestnej časti Hrboltová na ulici Potočná.

Príkostolný cintorín.