Kúpele Liptovská Osada – Korytnica

Kúpeľná osada Korytnica bola známa už od 16.storočia v súvislosti s početnými minerálnymi prameňmi. Prírodná minerálna voda je známa už od 13.storočia. Prírodné liečivé zdroje síranovo-hydrogenuhličitanovej, vápenato-horečnatej, železnatej, uhličitej, hypotonickej studenej vody. Najznámejšie pramene sú Jozef a Žofia. Ďalšie pramene majú názvy . Tieto liečivé pramene sú najstudenšou liečivou vodou zo všetkých žriediel na Slovensku. Na prelome 19. a 20.storočia bola voda ocenená na svetových výstavách. V súčasnosti sú tu vybudované nové plniarne minerálnej vody. Kúpele zaznamenali rozvoj od roku 1835. V roku 1911 vyhoreli. V kúpeľoch sa liečia choroby tráviaceho ústrojenstva, porúch látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou ako i choroby z povolania.