Kostol svätého Ondreja, apoštola v Ružomberku

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kostol. Pôvodne ranogotický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Ondreja, apoštola bol postavený na prelome 13. a 14.storočia, pred rokom 1318. Renesančne prestavaný bol v roku 1585. Upravovaný bol v roku 1618. Barokovo upravený bol v 17. a 18.storočí (1755) a v rokoch 1900-1902, 1941-1942 a 1964. Prestavba v duchu historizmu uskutočnená na prelome 19. a 20. storočia zachováva renesančno-barokový charakter objektu. Výrazné dekoratívne úpravy interiéru boli uskutočnené v roku 1940. Kostol bol v minulosti v centre opevneného sakrálneho areálu, na južnej strane ktorého stála budova fary a cirkevnej školy. Vnútorné zariadenie je barokové, klasicistické a novodobé. V kostole sa nachádza pôvodná gotická krstiteľnica zo 16.storočia, diela A. Belopotockého, J. Hanulu a E. Massányiho. Okenné vitráže v južnej lodi kostola sú dielom majstra Ľ. Fullu. Vo veži kostola je najstarší zvon na Liptove zvon Andrej uliaty v roku 1506 banskobys­trickým zvonolejárom A. Sladičom. Je to dvojloďová dvojvežová jednokaplnková stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. Autorom prestavby v rokoch 1900-1902 je J. Króner. Pôsobil v ňom Andrej Hlinka. Stojí v Pamiatkovej zóne na východnom okraji Námestia Andreja Hlinku.

Hradbový múr. Fragment gotického kamenného múru z roku 1445. Upravovaný bol koncom 19.storočia a v 40.rokoch 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa na východnej strane kostola. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 2012.

Príkostolný cintorín.

Schodisko. Kryté schodisko, tzv. Tmavé schody, zo 14.storočia. Upravované bolo v rokoch 1860-1880 a 1939-1940. Má pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika. Nachádza sa severovýchodne od kostola. Za pamiatkový objekt bolo vyhlásené v roku 2012.