Kostol Ružencovej Panny Márie v Ružomberku

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novogotický rímsko-katolícky farský Kostol Ružencovej Panny Márie bol postavený v roku 1907. Je to jednoloďová stavba. V interiéri sa nachádzajú maľby od J. Hanulu. Pri vysviacke kostola v októbri v roku 1907 boli pri tzv. černovskej masakre zastrelení niekoľkí občania. Preto je okolie kostola pamätným miestom. Autorom stavby kostola je Milan Michal Harminc. Nachádza sa v časti Černová na ulici Dolná.