Kostol svätej Barbory v Opinej

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne neskorogotický rímsko-katolícky Kostol svätej Barbory z 1.polovice 16.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1733, 1872 a 1899. Má obdĺžnikový pôdorys. Ide o jednoloďovú stavbu s polygonálne uzavretým presbytériom, pristavenou vežou. V kostole je umiestnený epitaf Judity Keczerovej z roku 1614. Generálna oprava exteriéru bola v rokoch 1982, pod vedením vtedajšieho miestneho farára, terajšieho arcibiskupa, metropolitu, Mons. Bernarda Bobera. Interiér prešiel zmenami po roku 2000. V roku 2006 daroval Rudolf Cicman kostolu nový zvon svätej Heleny.