Kostol svätého Michala, archanjela v Ploskom

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne neskorogotický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Michala, archanjela bol postavený v rokoch 1436-1490. Upravovaný bol v rokoch 1730, 1763 a 1875. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Barokový interiér pochádza z 18.-19.storočia. Nachádza sa v strede obce.