Kostol svätej Alžbety Uhorskej v Zvolene

Národná kultúrna pamiatka Kostol a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kostol. Pôvodne neskororománsky jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätej Alžbety Uhorskej bol postavený v 1.polovici 13.storočia (1244-1250). Je najstarším sakrálnym objektom v meste. Prestavaný bol v rokoch 1380-1390 do gotického slohu. Upravovaný bol v roku 1500. Na južnej strane kostola bola pristavená Kaplnka Božieho Tela. Z pôvodného gotického objektu sa zachovala gotická krížová klenba, ktorou je zaklenutá sakristia a priľahlá kaplnka, empora s troma lomenými oblúkmi arkád a gotický portál vedúci z námestia do kaplnky. Kostol bol pôvodne ohradený múrom. V 14.-15.storočí boli pristavené objekty fary, mestskej školy, radnice s väzením, nemocnica (chudobinec). Prestavaný bol v 1.polovici 16.storočia, kedy bola pristavaná Kaplnka Piety. V 2.polovici 16.storočia bola drevená povala lode zaklenutá sieťovou rebrovou klenbou. Zároveň bola vystavaná veža. Kostol je dlhý 34m, šírka lode je 11,5m a výška 10m. Ďalšie úpravy v 17. a 18.-19.storočí a v 20.storočí. V 18.storočí na mieste pôvodnej kaplnky bola postavená Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, ukončená barokovou vežičkou. V kaplnke sa nachádzajú tri renesančno-barokové oltáre. Hlavný portál kostola je neskororenesančný. Umelecký hodnotný barokový interiér. Z interiéru je zaujímavá masívna kamenná krstiteľnica z roku 1621 a dva renesančné epitafy so šľachtickými erbmi. Nachádza sa v strede obdĺžnikového Námestia SNP v Pamiatkovej zóne.

Park. Park pri Kostole svätej Alžbety z 19.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí.