Kostol svätej Alžbety Uhorskej (Modrý kostolík)

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kostol. Secesná stavba, tzv. Modrý kostolík, bol postavený v rokoch 1909-1913 podľa projektu budapeštianskeho architekta Edmunda Lechnera stavebnou firmou Pittel § Brausewetter. Upravovaný bol v 60.rokoch 20.storočia a v roku 2006. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom, je jednoloďový, jednovežový. Je charakteristický predovšetkým svojou modrou omietkou a modro glazovanou strešnou krytinou. Pôvodne nebol kostol stavaný ako samostatný objekt. Tvoril súčasť vedľajšieho katolíckeho gymnázia a mal slúžiť ako kaplnka pre študentov. Zasvätili ho uhorskej svätici z kráľovského rodu Arpádovcov, Alžbete. Kostolík mal byť akýmsi symbolickým mauzóleom cisárovnej Alžbety (Sissi), manželky Františka Jozefa II. Lechner touto stavbou vytvoril nový maďarský architektonický štýl. Pôdorys kostola sa pridržiava tradičných slohov. Nová je však úprava omietky, ktorá výrazne pripomína orientálnu ornamentiku. Pre secesiu bola zdrojom príroda a návrat k remeselnej výrobe. Preto na kostolíku nájdeme opakujúce sa prírodné motívy listov a kvetov. Zároveň modrá farba bola v secesii symbolom nadpozemského a biela nádeje. Hlavným prvkom čelnej fasády kostola ako aj na hlavnom oltári je mozaika s postavou svätej Alžbety držiacej v náručí ruže. Mozaika sa pridržiava legendy o svätej Alžbete. Dary, ktoré dala chudobným, v okamihu ich ohrozenia sa zmenili na kvety ruží. Zaujímavou je aj veža kostola so zvonicou v tvare valca. Interiér sa farebnosťou a štýlom pridržiava exteriéru. Prevažuje modrá farba doplnená bielou a takisto nechýbajú prírodné motívy, kvetiny, listy. Stojí na ulici Bezručova 2 v južnej časti Pamiatkovej zóny.

Fara.

Oplotenie s bránami. Secesné kovové oplotenie s murovaným soklom s bránami bolo vybudované v rokoch 1909-1913. Upravované bolo v rokoch 2006 a 2011. Nachádza sa okolo areálu kostola. Za pamiatkový objekt bolo vyhlásené v roku 2012.

Záhrada. Okrasná farská záhrada okolo kostola a fary bola vybudovaná po roku 1913. Upravovaná bola v roku 2010. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2012.

Leave a Reply