Kostol svätého Jána z Mathy

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový farský kostol trinitárov, kostol svätého Jána z Mathy a Félixa z Valois (Trojička) bol postavený v rokoch 1717-1727 na mieste bývalého farského Kostola svätého Michala. Ako vzor mu slúžil Kostol svätého Petra vo Viedni. Dala ho postaviť rehoľa trinitárov, zasvätený je jednému z jej zakladateľov, svätému Jánovi z Mathy. Kostol má oválnu dispozíciu s vnesenou pozdĺžnou osou a konkávne prehnutú kulisu fasády, čím sa zaraďuje do línie dynamického baroka. Kostolné veže nemali pôvodne súčasné nízke strechy, ale vysoké barokové strechy, ktoré sú zobrazené na niekoľkých dobových vedutách mesta. Oválna loď kostola je zaklenutá kupolou, ktorá je vyzdobená iluzívnymi freskami od talianskeho maliara a dekoratéra Antonia Galli Bibienu z rokov 1736-1740. Upravovaný bol v rokoch 1854, 1903, 1925 a 1946. Má centrálnu dispozíciu. Mobiliár pochádza z 18.storočia. Na mohutnom hlavnom oltári od A. G. Bussiho je umiestnený oltárny obraz znázorňujúci zakladateľov rehole svätého Jána z Mathy a Félixa z Valois, ako vykupujú otrokov z tureckého zajatia. Obraz je dielom Františka Xavera Palka z obdobia po roku 1745. Sochy svätej Agnešy a svätej Kataríny po bokoch oltára sa pripisujú bavorskému sochárovi Johanovi Baptistovi Straubovi. Bočný baldachýnový oltár Panny Márie dal v roku 1736 vyhotoviť gróf Ziči. V strede je kópia regensburského obrazu Madony. Oltár zdobia plastiky anjelov držiacich baldachýn. V pravej časti presbytéria sa nachádza mramorový epitaf nateraz neidentifikovaného člena rodu Szirmay s rodovým erbom. Kostol stojí na Župnom námestí 11 v Pamiatkovej zóne.

Leave a Reply