Kostol nanebovzatia Panny Márie (Blumentál)

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. kostol nanebovzatia Panny Márie (Blumentál) bol postavený v novorománskom slohu v rokoch 1885-1888 na mieste staršieho barokového kostola. Je to trojloďový bazilikálny kostol s priečnou loďou, polygonálne uzavretým presbytériom a predstavanou hranolovou vežou s ihlancovou strechou. 28.10.1888 sa konala slávnostná vysviacka za asistencie kardinála primáša Uhorska, Dr. Jána Šimora. Kostol je pomenovaný podľa bývalej štvrte Bratislavy Kvetná dolina, ktorej názov je odvodený z nemeckého názvu Blumenthal. Nie je to síce veľkolepý kostol, ale je pre mnohých ozajstným domovom už dlhé desaťročia. Kostol má tri kríže, všetky sú veriacimi milované a uctievané. V Blumentáli sa nenachádza prezdobený kríž, sú tam iba kríže vyjadrujúce Ježišovo utrpenie. Najstarší kríž je sadrový odliatok Krista na kríži, ktorý vytvoril bratislavský rodák sochár Ján Fadrusz. Dielo pôvodne vytvoril vo Viedni z hliny a odtiaľ sa v roku 1891 kríž dostal do Bratislavy. Pred Fadruszov kríž a pred našu Matku dobrej rady sa prichádzala modliť a čerpať silu naša prvá blahoslavená, sestra Zdenka. No nielen ona, ale po rokoch sa sem chodil kajať aj sudca, ktorý ju nemilosrdne odsúdil na dlhé roky väzenia, čo znamenalo pre mučením utýranú Zdenku nevyliečiteľnú chorobu a predčasnú smrť. Farský kostol bol upravovaný v rokoch 1911, 1933 a 1948. Má pôdorys latinského kríža s transpetom a polygonálnym záverom, je jednovežový. Autormi stavby sú F. Rumpelmayer a E. Bressler. Stojí na Floriánskom námestí severovýchodne od historického centra mesta v Pamiatkovej zóne.

Leave a Reply