Kostol Najsvätejšej Trojice

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kostol. Barokový Kostol Najsvätejšej Trojice bol postavený v rokoch 1734-1738 na mieste bývalej drevenej kaplnky. Upravovaný bol v rokoch 1956-1957. Je jednoloďový. Stojí v podhradí pod Bratislavským hradom na nábreží Dunaja, na ulici Žižkova 32 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

Fara.

Kríž.

Leave a Reply