Kostol svätého Štefana Kráľa v Nálepkove

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne barokový jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Štefana Kráľa bol postavený v rokoch 1770-1781. Klasicisticky upravený bol v roku 1895. Hlavný oltár je neskorobarokový z obdobia 1770-1780. Kazateľnica je neskorobaroková z 2.polovice 18.storočia. Organová skriňa je trojdielna neskorobaroková, pochádza z konca 18.storočia. Stojí v strede obce.