Kostol svätého Šimona a Júdu v Bacúrove

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne renesančný jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Šimona a Júdu zo 14. alebo 16.storočia (spomína sa v roku 1561). O skutoč­nosti, že sa aj bacúrovská cirkev dosť skoro po reformácii stala evanjelickou, svedčí sám katolícky vizitátor Zathay, keď sa v roku 1561 neodvážil ísť vizitovať na Bacúrov. Od tohto času bol kostol striedavo evanjelickým a katolíckym až do roku 1710, kedy sa dostáva definitívne do rúk katolíkov. Neskorobarokovo prestavaný bol kostol v roku 1790. Zvony v kostole pochádzajú z rokov 1502, 1680 a 1689. Stojí na starom cintoríne.