Kostol svätého Michala, archanjela v obci Pobedim

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kostol. Farský rímsko-katolícky kostol svätého Michala, archanjela. Súčasný opevnený kostol bol postavený v rokoch 1674-1678 v neskororenesančnom slohu na základoch stavby z 2.polovice 16.storočia. Pravdepodobne už z obdobia pôvodnej stavby pochádzal pôvodný opevňovací systém, pozostávajúci z múru, štyroch bášt a vežovitej brány. Súčasné opevnenie bolo postavené namiesto pôvodného. Opevnený kostol slúžil na obranu pred Turkami. Neskôr bol kostol barokovo prestavaný. V roku 1923 bol prestavaný a rozšírený o dve bočné lode podľa projektu M. M. Harminca. V interiéri kostola je barokový oltár, kazateľnica, oltáre v bočných lodiach (architektúra z roku 1935). Klenby kostola s maľbami maliara Júliusa Ádáma z roku 1935 z Rožňavy, organ od majstra Martina Šašku z Brezovej z roku 1879. Kostol má pôdorys v tvare latinského kríža s polygonálnym záverom, je trojloďový a jednovežový. Stojí v strede obce.

Hradbový múr. Okolo pôvodného kostola zo 16.storočia je neskororenesančné kamenné opevnenie z 1.tretiny 17.storočia. Hradbový múr s nepravidelným pôdorysom. Upravované bolo v rokoch 1688 a 2000-2004. Súčasťou múru boli štyri jednopodlažné kruhové bašty a vežovitá vstupná brána so štvorcovým pôdorysom, dvojpodlažná. Valcovité bašty boli v roku 1688 zmenené na kaplnky. Verejnosti prístupné sú dve, Kaplnka Panny Márie Lurdskej a kaplnka s oltárom Sedembolestnej Panny Márie z 18.storočia. V múroch a baštách sa zachovali otvory, strieľne.

Bašta juhozápadná. Juhozápadná bašta opevnenia kostola z 1.tretiny 17.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1688 a 2000-2004. Má kruhový pôdorys, je jednopodlažná.

Bašta juhovýchodná. Juhovýchodná bašta opevnenia kostola z 1.tretiny 17.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1688 a 2000-2004. Má kruhový pôdorys, je jednopodlažná.

Bašta severovýchodná. Severovýchodná bašta opevnenia kostola z 1.tretiny 17.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1688 a 2000-2004. Má kruhový pôdorys, je jednopodlažná.

Bašta severozápadná. Severozápadná bašta opevnenia kostola z 1.tretiny 17.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1688 a 2000-2004. Má kruhový pôdorys, je jednopodlažná.

Bránová veža. Vstupná bránová veža bola postavená v 1.tretine 17.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1688 a 2000-2004. Dvojpodlažná stavba so štvorcovým pôdorysom.

Príkostolný cintorín.

Leave a Reply