Kostol svätého Michala, archanjela v Dobrej Nive

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románsky trojloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Michala, archanjela z 1.polovice 13.storočia (okolo roku 1241, pravdepodobne v rokoch 1242-1254). Je to jedna z mála zachovaných románskych bazilík na Slovensku. Ako predloha jej slúžila bazilika v Krupine. Kostol bol upravovaný v 17.storočí (v roku 1625 počas tureckých vojen bol opevnený a v roku 1656 dostali lode novú klenbu – pôvodnú plochú nahradila nižšia krížová klenba). Nová klenba si vynútila pristavanie vonkajších oporných pilierov po obvode lode. Okolo roku 1732 bol najmä v interiéri barokovo upravený. V rámci stavebných úprav kostola boli taktiež zväčšené všetky okná. Pred jednoduchým románskym portálom bola postavená predsieň. Gotický oltár z roku 1519 bol odstránený v roku 1726 (dnes sa nachádza v Budapešti) a v nasledujúcom roku nahradený novým. V roku 1797 obec vyhorela, pričom požiar vážne poškodil aj kostol, vrátane vnútorného vybavenia. Oheň zničil aj strechu veže, pričom sa roztavili aj dva menšie zvony. Veža bola nad prvým oknom zaklenutá. Dočasné zastrešenie vymenili až v roku 1816. V roku 1841 boli do veže premiestnené zvony z drevenej zvonice. V roku 1844 bola zbúraná vrchná časť pevnostného múru, ktorý sa dodnes zachoval už len ako ako súčasť múrov budovy sypárne. V rámci opráv po 2.svetovej vojne bolo na kraji južnej bočnej lode obnovené pôvodné románske okno a odkryté časti zachovaných nástenných malieb z obdobia gotiky. Medzi zaujímavosti patrí krypta, zachovaná krstiteľnica a zamurovaný náhrobný kameň s reliéfom kríža zo 14.storočia. Na veži sú viditeľné združené románske okná. Stavba je trojloďový bazilikárny priestor so štvorcovým presbytériom, dvoma bočnými polkruhovými apsidami a predstavanou vežou. Na južnej strane sa zachovala malá apsidola. Hodnotný interiér. Hlavný oltár je rokokový. Nachádza sa na návrší na okraji obce v Pamiatkovej zóne.