Kostol svätého Martina biskupa z Tours v Trstenej

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kostol. Farský rímsko-katolícky Kostol svätého Martina biskupa z Tours bol postavený na gotických základoch prvého kamenného kostola pochádzajúceho zo 14. a 15.storočia. Pôvodný gotický kostol bol zasvätený Panne Márii ale v roku 1560 sa názov kostola zmenil na Kostol Ducha Svätého. Súčasný patrón chrámu svätý Martin sa spomína od začiatku 18.storočia. Renesančne obnovený bol v roku 1641. V rokoch 1743-1747 bola uskutočnená baroková úprava. Kostol bol ukončený zvýšenou barokovou cibuľovitou vežou. Ďalšie úpravy prebehli v rokoch 1908, 1946-1948 a 1993-2004. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom a predstavanou vežou. Je trojloďový, jednovežový. Kostol stojí v Pamiatkovej zóne pri hlavnej ceste na Námestí M. R. Štefánika.

Kaplnka. Kaplnka Svätého kríža.

Brána. Renesančná murovaná vstupná brána s dvoma vsadenými sochami z 1.polovice 17.storočia. Upravovaná bola začiatkom 19.storočia a v 20.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná. Nachádzajú sa v nej dve vsadené Sochy svätej Anny vyučujúcej pannu Máriu a svätého Antona Paduánskeho. Stojí v juhozápadnej časti areálu kostola. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2009.

Ohradný múr so spovedelnicami. Areál je obohnaný renesančným kamenným ohradným oválnym múrom z 1.polovice 17.storočia so vstavanými spovedelnicami na spôsob výklenkov. Upravovaný bol v rokoch 1743-1747. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 2009.

Príkostolný cintorín.

Socha. Socha Panny Márie s dieťaťom.

Vsadená socha I. Socha svätej Anny a Panny Márie.

Vsadená socha II. Socha svätého Antona Paduánskeho.