Kostol premenenia Pána v Novej Dedinke

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románsky rímsko-katolícky Kostol premenenia Pána bol pôvodne zasvätený svätému Filipovi a Jakubovi, apoštolom a bol postavený v 1.polovici 13.storočia. Renesančne bol upravovaný v 1.polovici 16.storočia a opravený v roku 1691. V interiéri sa nachádzajú fragmenty zachovaných stredovekých fresiek. Kostol je typologicky príbuzný s kostolom v Čiernom Brode. Jednoloďová stavba stojí na cintoríne v časti Dedinka pri Dunaji.