Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Moste pri Bratislave

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický farský Kostol svätého Tomáša z obdobia po roku 1283. Presbytérium starého kostola s rovným uzáverom mohlo byť pôvodnou kaplnkou z 13.storočia, ktorá bola na prelome 13. a 14.storočia rozšírená loďou a predstavanou vežou v ranogotickom slohu s viacerými ešte románskymi architektonickými prvkami. Po oboch stranách oltára sú pristavované kamenné cibória. Tento architektonický prvok sa na Slovensku vyskytuje veľmi zriedkavo. Stavba je písomne doložená v roku 1315. Staršia časť kostola (malá veža a loď) je postavená na najstaršom (pôvodnom) kostole z 11.storočia. Stavebne bol upravovaný v 2.štvrtine 14.storočia, na prelome 14. a 15.storočia a v 2.polovici 16.storočia. Turecké výboje ho ale značne poškodili a preto bola stavba v roku 1762 opravená. Zemetrasenie v roku 1764 kostol opäť poškodilo. Ďalšia oprava sa uskutočnila v 1.polovici 19.storočia a v 20.storočí. V rokoch 1909-1910 bol kostol rozšírený v novorománskom slohu tak, že stará stavba tvorí bočnú loď nového kostola na severnej strane a staré presbytérium sa stalo sakristiou. Autorom dostavby je K. Lux. Má pôdorys v tvare zloženého obdĺžnika. V interiéri sa zachovali pôvodné architektonické prvky a fragmenty stredovekých i barokových nástenných malieb z roku 1726. Dvojloďová stavba stojí v strede obce na ulici Bratislavská.