Kostol narodenia svätého Jána Krstiteľa v Dolných Obdokovciach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románsky rímsko-katolícky Kostol narodenia svätého Jána Krstiteľa z 2.polovice 12.storočia. V roku 1796 bol zväčšený a neskorobarokovo upravený. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia. Neskorobarokový interiér pochádza z konca 18.storočia.