Kostol narodenia Panny Márie v Dolných Lefantovciach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Jána Krstiteľa z 2.polovice 12.storočia. V roku 1380 bol na jeho mieste postavený kostol zasvätený Panne Márii. Upravovaný bol v rokoch 1559 a 1778. Klasicisticky prestavaný bol v rokoch 1801 a 1857, kedy bola postavená veža kostola. Ďalšie úpravy v rokoch 1983 a 1990. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Hlavný obraz Narodenia Panny Márie od J. Zanussiho pochádza z 19.storočia. V kostole je pôvodná gotická krstiteľnica. Stojí v strede obce.