Kostol Najsvätejšej Trojice v Lokci

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne renesančný rímsko-katolícky farský Kostol Najsvätejšej Trojice z roku 1665. Upravovaný bol barokovo po roku 1785 a v rokoch 1972 a 1996. Je to trojloďová, jednovežová a jednokaplnková stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a polygonálnym záverom. Stojí východne od centra obce.