Kostol Ducha Svätého v Devínskej Novej Vsi

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný Kostol Ducha Svätého z 1.polovice 16.storočia. Podľa literárnych údajov bol kostol postavený okolo roku 1580. Z hľadiska architektúry ho možno charakterizovať ako renesančný jednoloďový sakrálny objekt s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou masívnou štvorhrannou vežou. V interiéri sú valené lunetové klenby s hrebienkom. Na západnej strane je vstavaný chór z konca 19.storočia zaklenutý pruskými klenbami. Kostol je vybudovaný z kameňa a má škridľou pokrytú strechu. Upravovaný bol koncom 18.storočia. Stojí na okraji obce na ulici Istrijská.

Leave a Reply