Kostol svätého Kozmu a Damiána v Dúbravke

Národná kultúrna pamiatka Kostol a kaplnka vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kostol. Barokový Kostol svätého Kozmu a Damiána bol postavený v rokoch 1720-1723 ako filiálny kostol devínskej farnosti na mieste staršej sakrálnej stavby. Upravovaný bol v rokoch 1766, 1924, 1934, 1945, 1946, 1965-1968 a 1983. Stavba s elipsovitým pôdorysom a centrálnou dispozíciou má bočný oltár z Donnerovej dielne. Maľba interiéru pochádza z roku 1722. Kostol predstavuje jednoduchšiu centrálnu stavbu. V interiéri sa nachádza 8 kaplnkových výklenkov. Pôvodne kostol nemal sakristiu ani chór. Dnešná veža zakončená cibuľovitou strechou pravdepodobne vystriedala v roku 1766 staršiu drevenú vežu. V tomto čase bola zhotovená i nová strecha kostola. Kostol slúži od roku 1807 ako farský kostol Dúbravky. Pôvodný neskorobarokový oltár z poslednej tretiny 18.storočia mal stĺpovú architektúru s korintskými hlavicami. V strede oltára je veľký obraz Zmŕtvychvstania, v štíte menší obraz Najsvätejšej Trojice. Vyše 20 rokov bol v kostole uchovávaný aj bočný oltár Panny Márie z polovice 18.storočia, ktorý má stĺpovú architektúru s korintskými hlavicami. V strede oltára v barokovom ráme je menší obraz Panny Márie, ktorý zo strán pridŕžajú postavy anjelov. Oltár pochádza z kaplnky arcibiskupského letného sídla v Bratislave, kam bol po roku 1989 vrátený. Stojí v juhozápadnej časti starej Dúbravky na ulici K horárskej studni v lokalite Strmé sady.

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie.

Leave a Reply