Kostol povýšenia Svätého kríža v Devíne

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románsky jednoloďový Kostol povýšenia Svätého kríža bol postavený v 2.tretine 13.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 13.storočia. Pôvodne románsky pôdorys bol v 1.polovici 14.storočia postupne rozšírený až na gotické trojlodie. Rekonštrukcie a dostavby zanechali na stavbe stopy z čias, počas ktorých boli práce vykonávané, a tak tu nájdeme pozostatky románskej, gotickej, renesančnej, barokovej a klasicistickej architektúry.  Upravovaný bol okolo roku 1420, pred rokom 1562, v roku 1677 a v rokoch 1772-1788. Poslednými úpravami získal barokové a klasicistické črty. Je to jednovežová a dvojkaplnková stavba. Pri vysviacke hlavného oltára v rokoch 1810-1820 bol zasvätený úcte Svätého kríža. Pri archeologickom výskume sa pod dlažbou v starej sakristii našiel strieborný poklad v podobe 143 strieborných mincí. Rok razby sa datuje do rokov 1543-1620. Kostol stojí na Námestí svätého Cyrila a Metoda. Na fare v Devíne pôsobil kodifikátor spisovnej slovenčiny Anton Bernolák a dokončil tu svoj spis “Nová knižnica”, v ktorom uviedol: Vydané v Devíne r. 1785.

Leave a Reply