Kláštor uršulínok Uršulínska 3, 5

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kláštor uršulínok. Pôvodne neskororenesančná budova bola postavená v rokoch 1659-1676 a 1677-1688. Neskorobarokovo upravená. Upravovaná bola v rokoch 1707, 1732-1735, 1780, 1830, 1938, 1955 a 1995. Má trojkrídlový pôdorys, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažná s pivnicou. Kláštor uršulíniek stojí na ulici Uršulínska 3, 5 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

Kostol Panny Márie Loretánskej.

Leave a Reply