Kláštor milosrdných bratov Námestie SNP 8-10

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kláštor milosrdných. Baroková budova bola postavená v rokoch 1723-1728. Upravovaná bola v 2.polovici 18.storočia, v 4.štvrtine 19.storočia, v 20.-30.rokoch 20.storočia a v rokoch 2002-2003. Má trojkrídlový a štvrokrídlový uzatvorený pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Chodbová nárožná budova kláštora stojí na východnej strane Námestia SNP 8-10 v Pamiatkovej zóne. Dnes kláštorné budovy spolu s novou prístavbou slúžia ako nemocnica, špitál milosrdných bratov.

Kostol navštívenia Panny Márie.

Dom rehole. Dom je klasicistická budova postavená v roku 1836. Upravovaná bola v 1.polovici 20.storočia a v roku 2009. Chodbový nárožný nájomný dom má dvojkrídlový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je architekt W. von Ostertag a staviteľom Ignác Feigler st. Stojí na Námestí SNP 11 pri ulici Treskoňova v areáli kláštora. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1985.

Leave a Reply